Instalacja wodna

Jak założyć przyłącze wodne do Twojego domu


Z kręgów lub rur


Pompa samozasysająca też może być zamontowana niezależnie od zbiornika hydroforowego, na przykład pod nim
Pompa samozasysająca też może być zamontowana niezależnie od zbiornika hydroforowego, na przykład pod nim

Studnie kopane wykonuje się z betonowych kręgów o średnicy 1 m lub 1,2 m wpuszczonych w grunt do głębokości warstwy wodonośnej i układanych jeden na drugim.


Są różne odmiany studni kopanych(w zależności od tego, w jaki sposób jest pobierana woda z warstwy wodonośnej) – dennonaciekowe, bocznonaciekowe, z nitrem wbijanym. Połączenia między kręgami muszą być szczelne (powyżej poziomu pobierania wody), aby do ujęcia wody wraz z wodami opadowymi czy roztopami nie napłynęły zanieczyszczenia. Po stronie zewnętrznej powinny być zaizolowane do głębokości co najmniej 1,5 m poniżej poziomu terenu, z kolei od wewnątrz na całej wysokości studni (nie dotyczy studni bocznonaciekowych). Szczególnie starannie trzeba wykonać przejście rury doprowadzającej wodę do domu. Krąg betonowy (stanowiący obudowę studni) powinien wystawać około 0,2 m nad powierzchnię terenu, gdy woda jest ujmowana za pomocą pompy, w pozostałych przypadkach - 0,9 m. Od góry studnię przykrywa się szczelną i wytrzymałą na obciążenia pokrywą - betonową lub żeliwną. Teren w promieniu mniej więcej metra wokół studni powinien być utwardzony i ukształtowany ze spadkiem około 2% w kierunku od studni. Do wykonania studni kopanej nie są potrzebne specjalistyczne narzędzia, dlatego można ją zrobić samodzielnie. Zupełnie inaczej wykonuje się studnie wiercone. Buduje się je z rur o średnicy około 0,1 m z tworzywa lub stali nierdzewnej. Odcinki rur są ze sobą skręcane lub spawane. Rury są zakończone filtrem z osadnikiem, który umieszcza się w warstwie wodonośnej. Rodzaj filtra musi być dopasowany do uziarnienia warstwy wodonośnej. Aby poprawić warunki dopływu wody, wokół rury filtracyjnej wykonuje się obsypkę (czyli warstwę gruboziarnistego żwiru, którą nasypuje się od góry za pomocą węża). Teren na co najmniej metr wokół studni musi być utwardzony i ułożony ze spadkiem na zewnątrz. Do wykonania takiej studni jest potrzebny profesjonalny sprzęt i fachowa obsługa, dlatego że trzeba przewiercić się przez warstwy nieprzepuszczalne (skały). Zajmują się tym specjalistyczne firmy. Podobnie studnie abisyńskie - ich wykonanie też lepiej powierzyć fachowcom. Studnia składa się z rury (o średnicy 25-50 mm) zakończonej filtrem siateczkowym. Zabezpiecza on studnię przed przedostawaniem się do niej drobnego piasku, który - pobrany wraz z wodą - mógłby uszkodzić pompę. Studnie takie najlepiej budować na terenach piaszczystych, gdyż w twardym gruncie (na przykład glinie) łatwo uszkodzić elementy studni (rurę lub filtr). Najprostszy sposób budowy abisynki to wkręcanie filtra i rury w ziemię, po wcześniejszym wywierceniu świdrem wybierającym odpowiednio głębokiego otworu. Filtr z rurą można też wbić w grunt przy użyciu specjalistycznego sprzętu (wysokiego trójnogu i kafara). Czasami do wykonania abisynki używa się wody pod ciśnieniem - woda pompowana jest przez rurę prowadzącą, w którą następnie wkręca się rurę z filtrem. Wodę ze studni - czy to kopanej, abisynki, czy wierconej - trzeba pompować. Rodzaj pompy należy dobrać do rodzaju studni.