Instalacja wodna

Jak założyć przyłącze wodne do Twojego domu


Wybór studni


Obecnie powszechnie stosowanym materiałem na przyłącza wodne są giętkie rury z tworzywa (polietylenu)
Obecnie powszechnie stosowanym materiałem na przyłącza wodne są giętkie rury z tworzywa (polietylenu)

Przed rozpoczęciem budowy studni konieczne jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na działce.


Na ich podstawie można określić rodzaj i lokalizację studni, jej głębokość i możliwą wydajność.
Od tego, na jakiej głębokości zalega warstwa wodonośna, zależy rodzaj studni: czy będzie to studnia kopana, abisynka, głębinowa albo ich odmiany. Ważne jest też ciśnienie wody w warstwie wodonośnej, które decyduje o tym, na jakiej głębokości ustali się zwierciadło wody po wykonaniu odwiertu.
Studnie kopane.
Najczęściej stosuje się je do pobierania wody z płytkich warstw wodonośnych - zalegających na głębokości zaledwie kilku metrów pod ziemią. Ale jest też możliwe zbudowanie studni pobierającej wodę z kilkunastu, nie więcej jednak niż 20 m.
Studnie głębinowe, zwane też wierconymi. Służą do pobierania wody z głębszych warstw wodonośnych - od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.
Studnie wąskorurowe,zwane też wbijanymi lub abisynkami. Można nimi pobierać wodę z płytko zalegających warstw wodonośnych, czyli gdy zwierciadło wody jest na głębokości 7-8 m.