Instalacja wodna

Jak założyć przyłącze wodne do Twojego domu


Ważny poziom


Bierz krótki prysznic zamiast kąpieli w wannie
Bierz krótki prysznic zamiast kąpieli w wannie

Podstawowe czynniki, które trzeba wziąć pod uwagę wybierając pompę, to zapotrzebowanie na wodę, hydraulika układu ssawno-tłocznego, poziom zwierciadła wody w studni i wydajność warstwy wodonośnej.


Dwa ostatnie są ściśle związane z rodzajem studni.
Pobór wody nigdy nie powinien przekraczać wydajności warstwy wodonośnej. Do pompowania wody na potrzeby indywidualnych odbiorców stosuje się pompy wirowe, w których elementem roboczym jest wirnik napędzany silnikiem elektrycznym. Wśród nich są pompy, które umieszcza się nad poziomem wody (niezatapialne) oraz takie, które pracują całkowicie zanurzone w wodzie (zatapialne).
Pompę niezatapialną montuje się w wydzielonym miejscu (na przykład w piwnicy) . Pobiera ona wodę ze studni za pomocą rurociągu ssawnego zakończonego filtrem (tylko on jest zanurzony w wodzie) i tłoczy dalej - do domowej instalacji. Aby urządzenie mogło zasysać wodę, konieczne jest jego zalanie przed pierwszym uruchomieniem. W niektórych typach pomp woda pozostaje także po ich wyłączeniu i wtedy nie trzeba powtarzać zalewania przy każdym uruchomieniu. Są to tak zwane pompy samozasysające. Można je jednak stosować tylko wtedy, gdy odległość zwierciadła wody w studni do osi poziomej pompy - licząc w pionie - jest nie większa niż 7 m.
Pompy zatapialne różnią się od wyżej opisanych konstrukcją, sposobem działania oraz miejscem montażu. W jednej obudowie w kształcie walca są zamontowane silnik i pompa składająca się z jednego lub kilku wirników. Do niej jest przymocowana rura tłoczna. Pompę wraz z rurą opuszcza się do studni na stalowych linkach i umieszcza pod powierzchnią wody - musi być zanurzona w całości. Średnicę pompy trzeba dobrać do średnicy studni. Wśród urządzeń zatapialnych szczególne miejsce zajmują pompy głębinowe, które mogą czerpać wodę z głębokości kilkudziesięciu metrów (nawet 200).