Instalacja wodna

Jak założyć przyłącze wodne do Twojego domu


Ekonomiczna praca


Korzystaj z oszczędnych urządzeń mechanicznych, pralki, zmywarki
Korzystaj z oszczędnych urządzeń mechanicznych, pralki, zmywarki

Pompa, którą wybierzemy, musi zapewniać wygodne korzystanie z wody, czyli jej odpowiedni strumień po odkręceniu kranu, przy napełnianiu wanny włączeniu zmywarki czy podlewaniu ogrodu.


Musi więc mieć odpowiednią wydajność, czyli zdolność przepompowywania określonej ilości wody w jednostce czasu, oraz wysokość podnoszenia wyrażoną w metrach słupa wody.
Parametry te są od siebie zależne - wzrost wydajności powoduje spadek wysokości podnoszenia (przy stałej ilości obrotów wirnika pompy na minutę). Wydajność pompy musi pokryć zapotrzebowanie na wodę w całym domu. Zależy to od liczby odbiorników: wanien, pryszniców, umywalek, misek ustępowych, pralek, zmywarek. Obliczając wydajność powinno się też uwzględnić wodę potrzebną na przykład do podlewania ogrodu. Na potrzeby domowe zwykle wystarcza pompa o wydajności 1,5 do 2,5 m³h.
Wysokość podnoszenia określa ciśnienie, jakie jest konieczne, aby woda w najwyższym punkcie poboru wypływała intensywnym strumieniem. Jest to suma różnicy poziomów między zwierciadłem wody w studni a najwyżej położonym odbiornikiem wody oraz strat liniowych, miejscowych i wymaganego ciśnienia przed punktami poboru. Straty liniowe powstają na całej długości przewodów w wyniku tarcia cieczy o wewnętrzną powierzchnię rur, miejscowe - tam gdzie zmienia się średnica lub trasa rur, a także tam, gdzie są zamontowane zawory, filtry, wodomierze i inna armatura. Orientacyjnie przyjmuje się, że straty hydrauliczne to 1,5-2 m słupa wody, a ciśnienie wymagane przed punktami poboru to 15-20 m. Znając zapotrzebowanie na wodę i konieczną wysokość podnoszenia dla konkretnych warunków, można dobrać pompę o zbliżonych parametrach, tak aby pracowała w przedziale najwyższej sprawności. Gdy pracuje z największą sprawnością, zużywa najmniej energii.