Instalacja wodna

Jak założyć przyłącze wodne do Twojego domu


Schowane przed mrozem


Filtr osadnikowy powinien być na początku każdej instalacji wodnej
Filtr osadnikowy powinien być na początku każdej instalacji wodnej

Przewody ułożone na zewnątrz budynku muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem.


Dlatego należy je układać 0,4 m poniżej głębokości przemarzania gruntu (zależy ona od regionu kraju i wynosi 0,8 do 1,4 m), czyli od 1,2 do 1,8 m.
Można go wówczas wyprowadzić w bezpośrednim sąsiedztwie ławy lub stopy fundamentowej, ale najlepiej nie wyżej niż do głębokości przemarzania. Dopuszcza się ułożenie rury płycej, jednak wtedy konieczne jest jej zaizolowanie. Można do tego użyć otuliny termoizolacyjnej lub kabla grzejnego. Zawory odcinające i spustowe mogą być zamontowane tylko w tych miejscach, w których temperatura nie spada poniżej +5°C.