Instalacja wodna

Jak założyć przyłącze wodne do Twojego domu


Prosto do domu


Większe zbiorniki hydroforowe ustawia się pionowo
Większe zbiorniki hydroforowe ustawia się pionowo

Rodzaj materiałów użytych do wykonania przyłącza wodnego, średnice, trasa przebiegu i zalecenia montażowe są ustalane przez projektanta w porozumieniu z lokalnym zakładem wodociągowym i opisane w projekcie.


Przyłącze doprowadzające wodę do domu prowadzi się najczęściej prostopadle do przewodu magistralnego, bez załamań (tylko w uzasadnionych przypadkach są możliwe odstępstwa).
Układa się je ze spadkiem minimum 2% w kierunku przewodu wodociągowego. Używa się przewodów o średnicy 32, 40 lub 50 mm. Dobiera się ją do wielkości zapotrzebowania na wodę, czyli planowanego zużycia wody w domu z uwzględnieniem liczby punktów poboru. Do zaopatrzenia w wodę domów jednorodzinnych bardzo rzadko są konieczne większe średnice.
Obecnie stosuje się przede wszystkim rury polietylenowe (PE). Układa sieje na podsypce z piasku i obsypuje wokół również warstwą piasku. W ofercie producentów są też rury trójwarstwowe z PE, które charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Układanie wokół nich podsypki i osypki nie jest konieczne. Używa się rur giętych, łączy się je przez zgrzewanie lub z użyciem kształtek samozaciskowych z uszczelkami. Do budowy przyłączy można też stosować rury żeliwne z wewnętrzną powloką cementową lub poliuretanową.
Uwaga! Nie należy łączyć różnych materiałów w jednym przyłączu.
W miejscu włączenia przyłącza do przewodu magistralnego montuje się tak zwaną nawiertkę. Dzięki niej można wykonać podłączenie bez konieczności zamykania przepływu wody. Nawiertka może być wyposażona w zawór pozwalający odcinać dopływ wody na podłączeniu bez konieczności stosowania dodatkowego zaworu. Na głębokości około 30 cm nad przyłączami PE należy układać taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą. W pasie szerokości 2 m nad przyłączem nie powinno się sadzić drzew, krzewów, ani lokalizować obiektów małej architektury.