Instalacja wodna

Jak założyć przyłącze wodne do Twojego domu


Kolumny filtracyjne


Kolumna filtracyjna przed montażem
Kolumna filtracyjna przed montażem
Materiały.
Zupełnie inną grupę filtrów stanowią kolumny filtracyjne - zautomatyzowane urządzenia do uzdatniania dużej ilości wody. Wymagają zasilania elektrycznego i podłączenia do kanalizacji. Kolumna może być wypełniona złożem piaskowo-żwirowym (usuwa tylko związki żelaza), aktywnym złożem katalitycznym (usuwa związki żelaza i manganu), żywicą jonowymienną (zmiękcza wodę usuwając z niej jony wapnia i magnezu) albo granulowanym węglem aktywnym (usuwa z wody związki organiczne, zawiesinę, poprawia jej smak i zapach). Po wyczerpaniu zdolności filtracyjnych kolumna musi być płukana w kierunku przeciwnym do przepływu roboczego. Niektóre żywice trzeba regenerować.

Wyposażenie.
Pracą kolumn filtracyjnych można sterować ręcznie, za pomocą zaworów odcinających, albo automatycznie za pomocą głowicy sterującej. Programuje się na niej płukanie i regenerację złoża. Głowice ze sterownikiem czasowym włączają i wyłączają płukanie po określonym czasie, czyli co cztery - siedem dni. Głowice ze sterownikiem objętościowym uruchamiają płukanie, jeśli przez złoże przepłynie określona ilość wody.

Koszty
Najtańszą kolumnę filtracyjna można kupić już za niecałe 2 tys. zł. Najdroższa, w pełni zautomatyzowana, może kosztować nawet 6 tys. zł.