Instalacja wodna

Jak założyć przyłącze wodne do Twojego domu


Ceny


Przewody z wodą muszą być prowadzone w gruncie poniżej strefy przemarzania albo w inny sposób zabezpieczone przed zamarznięciem
Przewody z wodą muszą być prowadzone w gruncie poniżej strefy przemarzania albo w inny sposób zabezpieczone przed zamarznięciem

Rozplanowanie trasy instalacji i niezbędnego wyposażenia to dopiero potowa sukcesu.


Trzeba jeszcze wybrać i kupić wszystkie elementy potrzebne do jej wykonania. Aby system rozprowadzenia wody po domu działał bez zarzutu, warto zainwestować w projekt instalacji (to koszt 1-1,5 tys. zł).
Będą w nim określone: trasa, średnice, materiał i rodzaj rur, sposób ich ułożenia, lokalizacja zaworów i wszystkich innych niezbędnych elementów instalacji. Przy doborze materiałów uwzględnia się skład chemiczny wody. Nie może ona mieć właściwości agresywnych w stosunku, do któregoś z użytych materiałów. Sama instalacja też nie może niekorzystnie oddziaływać na wodę. Zastosowanie w niej różnych materiałów nie może pogarszać jej jakości lub trwałości. Ciśnienie w instalacji nie powinno być mniejsze niż 0,05 MPa i większe niż 0,6 MPa.