Instalacja wodna

Jak założyć przyłącze wodne do Twojego domu


Instalacja


Nowoczesne pompy
Nowoczesne pompy

Jest niezbędna w każdym domu. Potrzebujemy jej już podczas budowy, a potem do wielu codziennych czynności: mycia, przygotowywania potraw, sprzątania, podlewania ogrodu. Możemy ją czerpać z własnej studni lub wybudować przyłącze i za stosowną opłatą korzystać z wody dostarczanej przez lokalny zakład wodociągowy. Wybór nie zawsze należy do nas. Kiedy możemy wybudować studnię na swojej działce? Czy bardziej się opłaca korzystać z wodociągu? Jak się zabrać do budowy przyłącza i instalacji? Jak uniknąć błędów?


Pierwsze decyzje


Zbudować własną studnię czy podłączyć dom do wodociągu?
Wybór sposobu zaopatrywania domu w wodę nie zawsze zależy od naszej decyzji. Urząd gminy określa w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sposób zaopatrzenia domu w wodę, gdy staramy się o pozwolenie na budowę. Jeśli mamy działkę na terenie z istniejącą siecią wodociągową, zwykle nakłada na nas obowiązek podłączenia się do wodociągu. Gdy w pobliżu działki nie ma takiej sieci, wówczas można wybudować studnię. Ograniczeniem mogą być przepisy dotyczące ochrony środowiska. Możliwość wykonania studni bądź ograniczenia w jej budowie są też określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (o ile taki istnieje).
Jeżeli dom jest już wybudowany i pobieramy wodę z indywidualnego ujęcia, a w pobliżu naszej działki właśnie została wybudowana sieć wodociągowa, sami możemy zdecydować o tym, czy chcemy się do niej podłączyć, czy nie.