Instalacja wodna

Jak założyć przyłącze wodne do Twojego domu


...czy ze studni


Za wodę z wodociągu płaci się w zależności od jej zużycia. Mierzy je wodomierz, który należy zamontować w piwnicy lub na parterze budynku albo - wyjątkowo - w studzience na zewnątrz domu
Za wodę z wodociągu płaci się w zależności od jej zużycia. Mierzy je wodomierz, który należy zamontować w piwnicy lub na parterze budynku albo - wyjątkowo - w studzience na zewnątrz domu

Koszty wybudowania własnej studni, a także późniejsze warunki jej eksploatacji, zależą przede wszystkim od warunków gruntowo-wodnych na działce.


Jeżeli w okolicy nie ma problemów z wodą - warstwa wodonośna zalega płytko i ma dużą wydajność, a przy tym można z niej czerpać wodę dobrej jakości - wówczas budowa własnego ujęcia powinna kosztować mniej niż budowa przyłącza.
Ale są też działki, na których warstwa wodonośna jest położona kilkadziesiąt metrów pod ziemią. Wtedy na budowę studni trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne, a jej wykonanie zlecić firmie dysponującej specjalistycznym sprzętem. To znacznie podnosi koszt całej inwestycji. Może się też okazać, że jakość wody nie spełnia wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do picia i używania w gospodarstwie domowym. Konieczny jest wówczas zakup filtrów o dużej wydajności i zwykle kosztowne uzdatnianie wody.