Instalacja wodna

Jak założyć przyłącze wodne do Twojego domu


Wodomierz w domu...


Filtr z wymiennym wkładem o dużej wydajności (niebieska obudowa) będzie uzdatniał wodę dla domu
Filtr z wymiennym wkładem o dużej wydajności (niebieska obudowa) będzie uzdatniał wodę dla domu

Urządzeniem, którego nie może zabraknąć na przyłączu wodnym, jest wodomierz.


Można go zamontować wewnątrz budynku w piwnicy lub na parterze , w wydzielonym pomieszczeniu zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem (dopuszcza się umieszczenie wodomierza w ogrzewanym garażu) lub na zewnątrz - w betonowej studzience, jeśli budynek jest niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca na wodomierz, albo jeśli budynek stoi w odległości większej niż 15 m od linii rozgraniczającej nieruchomość od ulicy.
Wodomierz montuje się bezpośrednio na ścianie, przez którą zostało wprowadzone przyłącze wodne, nie można go przesuwać w głąb budynku. Zwykle umieszcza się go na wysokości 60-80 cm nad posadzką. Musi być do niego łatwy dostęp, tak aby można było bez problemów odczytywać jego wskazania. Aby wskazania wodomierza znajdującego się w budynku były najbardziej miarodajne, przyłącze powinno być poprowadzone w linii prostej, bez załamań. Za wodomierzem po stronie domowej instalacji trzeba zamontować zawór antyskażeniowy. Jego zadaniem jest zapobieganie przepływom zwrotnym.