Instalacja wodna

Jak założyć przyłącze wodne do Twojego domu


...lub studzience


Podobne zadanie, ale dużo większą skuteczność i możliwości, mają kolumny filtracyjne
Podobne zadanie, ale dużo większą skuteczność i możliwości, mają kolumny filtracyjne

Wymagania zakładu wodociągowego mogą wykluczyć montaż wodomierza w domu i wówczas trzeba go umieścić w studzience poza budynkiem.


Zwykle wykonuje się ją z betonowych kręgów.
Czasami dopuszcza się zamontowanie gotowej studzienki z tworzywa sztucznego, gdy na przykład wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwi wykonanie studzienki z kręgów. W studzience można zamontować jeden, dwa, a nawet trzy wodomierze i do ich liczby dobiera się jej wielkość. Może to być od 1 do 1,5 m. Studzienkę przykrywa się betonową pokrywą z włazem umożliwiającym dostanie się do środka.