Instalacja wodna

Jak założyć przyłącze wodne do Twojego domu


Metody do wody


Pompa samozasysająca może być zamontowana na zbiorniku hydroforowym. To rozwiązanie jest często wybierane do domów jednorodzinnych
Pompa samozasysająca może być zamontowana na zbiorniku hydroforowym. To rozwiązanie jest często wybierane do domów jednorodzinnych

Najlepiej znalezienie wody powierzyć specjaliście, który wykona badanie gruntu na podstawie odpowiednich pomiarów i z użyciem specjalistycznego sprzętu.


Są różne metody pozwalające znaleźć wodę na działce na przykład sondowanie elektrooporowe (polega na przepuszczeniu przez grunt prądu i mierzeniu oporu elektrycznego podziemnych warstw; bazuje na tym, że różne rodzaje gruntu i skał mają różny opór), metoda potencjałowa (mierzy różnice potencjałów naturalnie występujących w gruncie) czy próbne nawierty albo skorzystanie z istniejących map geologicznych. Znalezienie wody możemy też powierzyć różdżkarzowi. Nie jest to metoda w 100% pewna, ale czasami warto zaryzykować. Jej dokładność zależy między innymi od głębokości zalegania warstwy wodonośnej, występowania w gruncie metali, instalacji czy innych obiektów. Nie można jednoznacznie określić, która metoda jest najbardziej skuteczna i opłacalna - warunki gruntowo-wodne są za bardzo zróżnicowane i nigdy nie ma pewności, że poszukiwania się powiodą.