Instalacja wodna

Jak założyć przyłącze wodne do Twojego domu


Ułożona sposobem


Wyposaż instalację wodną w oszczędne baterie, przy takim samym komforcie zużyjesz mniej wody
Wyposaż instalację wodną w oszczędne baterie, przy takim samym komforcie zużyjesz mniej wody

Od przyłącza doprowadzającego wodę spoza budynku prowadzi się przewód główny, od którego odchodzą podłączenia do poszczególnych punktów poboru.


Mogą być ułożone wzdłuż ścian prostopadle i równolegle do siebie.
Wymagany kształt instalacji otrzymuje się, łącząc proste odcinki rur odpowiednimi kształtkami. Układa się je w bruzdach ściennych i przykrywa tynkiem. Jest to tak zwany układ trójnikowy. Instalację wodną można też wykonać w systemie rozdzielaczowym. Przewód główny zasila rozdzielacz, od którego są poprowadzone osobne przewody do poszczególnych punktów poboru. Jeśli dom ma więcej niż jedną kondygnację, na każdym piętrze umieszcza się po jednym rozdzielaczu. Rury układa się w warstwie wylewki w podłodze, rzadziej w ścianie, a rozdzielacz montuje w szafce podtynkowej. Połączenie między rozdzielaczem a punktem poboru powinno być zrobione z jednego odcinka rury. Dzięki temu do minimum ogranicza się możliwość przecieków. Rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, dlatego odcinki układane w podłodze umieszcza się w rurze ochronnej, tak zwanym peszlu.
Uwaga! W obu systemach przejścia przez ściany i stropy powinny być zrobione w tulejach ochronnych.
Gdy są z kotłowni lub garażu, muszą być też gazoszczelne.